KERIS KERAMAT BERTUAH

Kepercayaan Terhadap Keris Keramat Bertuah, Apakah Syirik? Ini Penjelasannya!

Kepercayaan Terhadap Keris Keramat Bertuah, Apakah Syirik? Ini Penjelasannya! – Kita tidak perlu memaksa diri untuk mempercayai atau jangan percaya kepada apa yang dinamakan keris keramat tersebut. Sebab apa yang dinamakan kepercayaan, tergantung kepada rasa perasaan dan keyakinan masing-masing. Misalnya kejadian-kejadian yang terasa misterius. Siapapun masih meraba-raba sebab musabab kenyataan yang pernah terjadi dan akibat-akibatnya. […]
Cara Menggunakan Keris Pusaka Bertuah

Cara Menggunakan Keris Pusaka Bertuah yang Benar Sesuai Aturan Leluhur

Cara Menggunakan Keris Pusaka Bertuah yang Benar Sesuai Aturan Leluhur – Keris yang masuk dalam warangka, jika keris hiasan atau ageman yang biasanya tidak perlu mendapat warangan, tidak perlu dipersoalkan. Tetapi kalau keris tersebut tergolong keris pusaka tayuhan apa lagi diberi warangan, maka diingatkan kepada siapapun agar bertindak hati-hati. Terlebih bila mengeluarkan atau memasukkan kembali […]
cara menayuh keris pusaka

Cara Menayuh Pusaka Keris, Cara Merasakan Energi Dan Tuah di Dalamnya

Cara Menayuh Pusaka Keris, Cara Merasakan Energi Dan Tuah di Dalamnya – Pada cara menayuh pusaka keris tayuhan ini, kebanyakan keris tidak memberikan tanda-tanda suara tuah atau bisikan. Tetapi hanya memberi gambaran atau perwujudan secara sepintas. Namun demikian juga sudah ada kejadian, selain si penayuh bisa melihat gambar apa yang keluar dari keris tersebut, juga menerima […]
cara membuat keris tayuhan

Cara Membuat Keris Tayuhan Jaman Raja Raja Jawa, Selengkapnya!

Cara Membuat Keris Tayuhan Jaman Raja Raja Jawa, Selengkapnya! – Apa yang dinamakan tayuhan atau cara menayuh, sebaiknya kita bicarakan kemudian. Lebih dahulu akan diuraikan cara pembuatan keris pusaka tayuhan. Peralatan yang harus disediakan untuk keperluan pembuatan pusaka, sama dengan peralatan yang sudah diuraikan sebelumnya. Cara pembuatan dalam tata lahirpun, juga tidak berbeda jauh dengan apa […]
pusaka keris tayuhan

Pusaka Keris Tayuhan, Apa Bedanya Dengan Keris Sebagai Pusaka Ageman?

Pusaka Keris Tayuhan, Apa Bedanya Dengan Keris Sebagai Pusaka Ageman? – Bagi yang belum biasa mempelajari tentang keris, maka sulit untuk bisa membedakan mana keris yang ageman dibanding dengan keris yang dinamakan pusaka keris tayuhan. Dalam hal ini akan diterangkan kemudian. Persiapan Sebelum Membabar Pusaka Keris Tayuhan Berbeda dengan pelaksanaan pembuatan pusaka ageman, kalau salah […]
Cara Membuat Keris Sebagai Pusaka Ageman

Cara Membuat Keris Sebagai Pusaka Ageman Hingga Memiliki Tuah Sakti

Cara Membuat Keris Sebagai Pusaka Ageman Hingga Memiliki Tuah Sakti – Secara umum keris dibedakan atas dua hal. Dilihat dari cara pembuatannya dan dari bahan apa keris itu dibuat. Dari cara pembuatannya ada keris yang disebut sebagai pusaka ageman dan ada yang disebut pusaka tayuhan. Berikut ini kami uraikan keris sebagai pusaka ageman. Cara Membuat Keris […]
makna keris

Makna Keris, Daya Magis Dan Nilai Metafisika. Mengapa Keris Harus Anda Miliki?

Makna Keris, Daya Magis Dan Nilai Metafisika. Mengapa Keris Harus Anda Miliki? – Bila ada orang yang menghadap perapian dengan membakar dupa atau kemenyan seraya mengucapkan kata-kata, umpamanya “Wahai kerisku, berikan kekuatanmu kepadaku, dan berilah aku sandang pangan yang cukup” dan lain sebagainya. Perbuatan itu meskipun kita tidak perlu menyalahkan, tetapi dalam tata rasa kita tetap […]
cara merawat keris pusaka

Cara Merawat Keris Pusaka Agar Tetap Mengandung Tuah Tinggi

Cara Merawat Keris Pusaka Agar Tetap Mengandung Tuah Tinggi – Sebuah Keris Pusaka sejatinya harus dirawat, minimal secara fisik dibersihkan secara berkala. Perawatan Keris Pusaka Bertuah yang dimaksud di sini adalah membersihkan bilah secara tradisional melalui beberapa tahap. Apabila ada yang memerlukan sesaji biasanya menyediakan sesaji terdiri dari : Kembang setaman Tumpeng robyong Jajan pasar Jenang […]

Asal Usul Keris Bertuah dan Berkhodam Berdasarkan Kepemilikannya

Asal Usul Keris Bertuah dan Berkhodam Berdasarkan Kepemilikannya – Sebagian orang mengatakan enggan menyimpan/ memiliki suatu keris aji karena ada dua alasan. Pertama takut kalau tidak ada kecocokan. Kedua tidak bisa merawatnya. Kedua alasan tersebut dapat dimaklumi, karena mendapatkan informasi tentang tosan aji / keris aji dari cerita atau dongeng. Misalnya cerita tentang keampuhan keris […]
pamor keris

Berbagai Macam Pamor Keris, Pamor Tosan Aji Dengan Seni dan Mistik Tinggi

Berbagai Macam Pamor Keris, Pamor Tosan Aji Dengan Seni dan Mistik Tinggi – Pengertian pamor keris tidak terlepas dari proses tosan aji. Mengapa demikian? Sebagai gambaran coba bayangkan sehelai daun yang tipis. Daun setipis apapun ternyata mampu menerima hempasan angin sekuat apapun. lni dapat terjadi karena daun mempunyai tulang kerangka daun. Agaknya peristiwa ini menjadi inspirasi […]